سلام و احوالپرسی

در فرهنگ همه ملت ها و عرف بین الملل، چگونگی سلام و احوالپرسی با دیگران در شناخت شخصیت افراد و قضاوتی که از رفتار و اخلاق آن ها خواهند داشت تاثیر فراوانی دارد. همه افراد با هرگونه رفتار و مقام و شخصیتی، طالب آن هستند تا از سوی طرف مقابل به گرمی مورد استقبال قرار بگیرند و توجه آن ها را به خود جلب نمایند.


- سلام کردن وظیفه اخلاقی کوچک ترها می باشد و بزرگترها وظیفه دارند تا با گرمی بدان پاسخ هند. البته آقایان باید در سلام گفتن به خانم ها تقدم جویند و خانم ها هم باید به بزرگ ترها بدون مکث و تردید سلام کنند. بی توجهی و یا کم محلی به سلام دیگران موجب و رنجش ناراحتی سلام دهنده می شود و افراد ناظر دلیل آن را به بی ادبی و خودخواهی پاسخ دهنده نسبت می دهند

- این که افراد بزرگ تر یا خانم ها به دلیل اولویت خود انتظار سلام داشته باشند کار پسندیده ای نیست و بی ادبی محسوب می شود چرا که پیشی گرفتن در سلام نشانه تواضع و ادب فرد است. افراد مسن بهتر است بجای سلام با فرد کوچک تر از خود احوالپرسی نمایند.

- هنگام سلام و احوالپرسی باید کاملا از جا برخاست نه اینکه نیم خیز شد یا نشسته سلام و احوالپرسی کرد. طرف مقابل هم باید از برخاستن مخاطبش تشکر کند و از او خواهش کند مجددا برجایش بنشیند.

- در ادامه سلام باید احوالپرسی صورت پذیرد و به سوالات طرف مقابل مختصرا پاسخ داده شود اما نباید وارد مسایل شخصی و محرمانه افراد شد یا در جواب احوالپرسی بحث پزشکی راه انداخت. هنگام سلام کردن باید به چشمان طرف مقابل نگاه کرد، در صورت امکان دست او را به گرمی فشرد و با خم کردن سر و یک لبخند ملایم اظهار خرسندی نمود.

- کسی که وارد مکان یا جمعی می شود باید به دیگران سلام کند حتی اگر از همه بزرگ تر باشد.

- با افراد ضعیف تر از خود نباید با غرور و تکبر سلام و احوالپرسی کرد.

- برای همه افراد حتی کودکان از ضمیر"شما" بجای "تو" استفاده کنید.

- افرادی که به مقام و ثروتی رسیده اند باید متوجه باشند که بیشتر زیر ذره بین قرار دارند و لازم است که سلام و احوالپرسی و در مجموع خلق و خوی خود را گرم تر از گذشته نشان دهند حتی با افراد پایین دست.

- هنگام سلام و احوالپرسی در کوچه و خیابان و معابر و مجامع باید مکث کامل کنیم و اگر طرف مقابل قصد ادامه صحبت یا پرسیدن سوالی داشت باید توقف نمود به گفتگو پرداخت. راه رفتن و دیگران را دنبال خود کشاندن هرچقدر هم سطحشان پایین باشد خلاف نزاکت است.( این روش اغلب در بیمارستان ها، دانشگاه ها و ادارات کاربرد دارد.)

- اهمیت ندادن به افراد آشنایی که از کنار ما می گذرند نشانه بی ادبی کامل است و یک خودخواهی محض به حساب می آید.

- هنگام سلام و احوالپرسی داشتن صدا به اندازه تصویر مهم است! به این معنی که از اشاره کردن سر بدون بیان کلمات جدا خودداری کنید!

- وقتی سرگرم بحث مهم یا کار ارزشمندی هستید نباید به بهانه اینکه کار مهمی انجام می دهید از سلام و احوالپرسی غافل شوید.تاريخ : شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۹ | 7:44 | نويسنده : محسن فولادزاده |